New City, New Lifestyle

1800 6778

Liên hệ

Dự án New City

  • 17 Mai Chí Thọ, P. Bình Khánh, Q.2, TP. HCM

  • 1800 6778
+ -
17 Mai Chí Thọ, P. Bình Khánh, Q.2, TP. HCM
https://www.newcitythuthiem.com.vn/pictures2/catalog/background/PS16DL-Mai-Chi-Tho-DEMV13.jpg
10.781372570163962
106.73566446511234
Dự án New City
<a href="tel:18006778">1800 6778</a>
https://www.newcitythuthiem.com.vn/
https://www.newcitythuthiem.com.vn/catalog/view/theme/